"Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."

 

(Antoine de Saint-Exupéry)

„Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenük.

Mintha a vízcsepp ezt mondaná: Én más vagyok, mint a tenger.”

 

(Márai Sándor)

A földünkön található víz 3%-a édesvíz, ennek mindösszesen 0,3% felszín feletti, 30,1%-a felszín alatti és 68,7%-a fagyott állapotban van jelen. A felszín feletti vizek 2%-a folyó, 11%-a mocsár és 87%-a álló víz. Az alábbi grafikon jól szemlélteti ezt az óriási különbséget. Jelenleg az egyik legnagyobb globális környezeti problémát az édesvíz egyre nagyobb mértékű csökkenése jelenti. Az édesvíz hiánya tehát egyre nagyobb méreteket ölt, amit Európában még nem érzünk igazán,  viszont , fejletlenebb országokban az egészséges, iható minőségű tiszta ivóvízhez jutni már most is gondot jelent. A következő évtizedekben megnő a vízigény, és emiatt már 2040-ben nagy problémák jelentkezhetnek több országban. is

Egyéni szinten is igen nagy előrelépéseket tehetünk a fokozódó vízhiány ellen. Ezért fontos, hogy törekedjünk arra, hogy  a pazarló vízfelhasználásunkat megszüntessük. Ha sokan odafigyelnek erre akkor a sok kis lépésből  nagy mértékű megtakarítás lesz.

  Már csak egy csöpögő csapon át is naponta akár két liter vizet veszíthetünk, ami egy hónapban megközelítőleg 80-90 liter! A WC öblítése egy sarkalatos kérdés mivel itt jóval nagyobb mennyiséget is elpazarolhatunk  egy öblítéssel.

 

Fürdés helyett zuhanyozzunk, de ezt sem mindegy, hogyan tesszük. Ha a zuhanyzás teljes ideje alatt folyatjuk a vizet, akkor jóval többet elhasználhatunk, mint egy-egy fürdéssel. A helyes mód, ha először bevizezzük magunkat, majd elzárjuk a csapokat, beszappanozzuk magunkat, és végül leöblítjük a habot.

 

Műholdas képsorozat az Aral tó összezsugorodásáról
Idő ábra 1960-tól 2009-ig , ami az Aral tó összezsugorodását prezentálja

Napjainkban egyre nagyobb problémát okoz a iható minőségű víz biztosítása. Kevés emberben tudatosul, hogy az édesvíz ugyan úgy, mint az olaj, vagy a szén el fog fogyni egyszer. Ezzel a problémával nem szembe nézni kell, hanem megelőzni. Ennek érdekében mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük a forrásaink tisztaságát és biztosítsuk a újratermelődést. Számtalan példa van előttünk a nagyvilágból, hogy milyen apokaliptikus állapotokat tud előidézni a víz hiánya. Egy példa emeltem ki az alábbi képen látható az Aral tó esete. A sorban az első kép, ahol még volt tó 1960-as állapotot mutatja. A kis "tócsa" ami maradt 2009-re apadt az utolsó képen látható méretre, ahol is gyors beavatkozásnak köszönhetően szabályozással tudták megállítani a tó teljes eltűnését. Mára viszont a halászatból élő emberek elvándoroltak.

A föld vízkészletének a diagrammja

A N.É.É.R. ezért kiváltképpen fontosnak tartja felhívni az emberek figyelmét a víz létfontosságra. Ennek apropóján került beépítésre a rendszerünkbe az autonóm komponens, mely gondoskodik arról, hogy minden egyes csepp víz a telek határain belül maradjon és hasznosuljon egy örökös körforgásban. A mintaépületünk vízellátását egy ásott kút biztosítja. Innen a víz egy durva, majd egy finom szűrőn át, egy vízlágyítón keresztül bejut a sterilizálóba és a végül emberi fogyasztásra alkalmas víz folyik a csapból. Az épületből kikerülő szennyvizet egy biológiai szennyvíztisztító rendszer kezeli. Az iszap feldolgozását baktériumok végzi, melyek az állandó levegőztetésű rendszernek köszönhetően nem pusztulnak ki és így a keletkező fölös iszap is komposztálható. A komposzt remekül alkalmazható a növények tavaszi ültetésekor. A letisztított szennyvizet a rendszerből a talajra szivattyúzzuk, ami egy a többféle kavicsfrakcióból álló talajba ágyazott rétegzett szűrőn jut vissza az erekbe, majd onnét ismét a kútba.

Ez a körforgás ismétlődik újra és újra a telken belül. Így az épület nem jelent környezetterhelést.

 

 

© 2018 Webépker

 

 

 

 

© 2018 Webépker